cz | en | de
zabezpečovací a kamerové systémy Brno, elektrosystémy, EZS, EPS, přístupové a docházkové systémy v Brně


Naše společnost je příjemcem finanční podpory v rámci projektu s názvem „Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ASEC - elektrosystémy s.r.o. reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012880“, na základě kterého vzděláváme a rozšiřujeme profesní kvalifikaci našich zaměstnanců s cílem zvýšit jejich znalosti, dovednosti a klíčové kompetence.

Elektrická požární signalizace

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

Naše společnost nabízí kompletní profesionální řešení pro systémy detekce požáru, detekce úniku plynů a stabilní hasicí zařízení.

Systémy elektrické požární signalizace jsou určeny k ochraně lidských životů a materiálních hodnot před škodami způsobenými požárem.

Dovolujeme si Vám nabídnout ucelenou škálu konvenčních, adresovatelných a inteligentních analogových požárních systémů od domácích i zahraničních výrobců ve všech cenových hladinách, vhodné pro malé i rozsáhlé aplikace.

Naše společnost instaluje systémy elektrické požární signalizace TYCO-ZETTLER, ESSER, SCHRACK SECONET, SIEMENS, BOSCH, LABOR STRAUSS, CONTROL EQUIPMENT, a LITES, které vyhovují normám ČSN EN 54, ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a jsou certifikovány a schváleny příslušnými organizacemi.

Naše společnost také instaluje systémy detekce úniku plynu a je schopna zajistit instalaci plynových stabilních hasicích zařízení a vodních stabilních hasicích zařízení – sprinklerů.