cz | en | de
zabezpečovací a kamerové systémy Brno, elektrosystémy, EZS, EPS, přístupové a docházkové systémy v Brně


Naše společnost je příjemcem finanční podpory v rámci projektu s názvem „Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ASEC - elektrosystémy s.r.o. reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012880“, na základě kterého vzděláváme a rozšiřujeme profesní kvalifikaci našich zaměstnanců s cílem zvýšit jejich znalosti, dovednosti a klíčové kompetence.

Inteligentní budovy

INTELIGENTNÍ BUDOVY (IB) – SYSTÉMOVÉ INTEGRACE (BMS)

Definice „inteligentní budovy“ vymezuje vyšší kvalitu budovy proti budově, která je jen správně naprojektována, zrealizována a provozována. Pojem inteligentní budova chápeme především jako budovu vybavenou nejmodernějšími technologiemi s velmi pokročilým systémem řízení, regulace a monitoringu bez nutnosti zásahů člověka.

Základem inteligentní budovy je především systémová integrace - sloučení řízení a monitoringu navzájem nesourodých technologií do jednoho homogenního prostředí. Výsledkem je zautomatizování a zrychlení procesů, zvýšení komfortu a výkonu obsluhy, efektivní údržba a úspora provozních nákladů. Vizualizací procesů je zajištěna maximální přehlednost a jednoduchý přístup ke všem důležitým informacím bez ohledu na to, ve které části systému vznikají. S využitím moderních komunikačních prostředků lze takto monitorovat a řídit vzdálená bezobslužná pracoviště.

Naše společnost Vám zajistí návrh i realizaci koncepčního řešení inteligentní systémové integrace včetně výběru vhodných technologií.