cz | en | de
zabezpečovací a kamerové systémy Brno, elektrosystémy, EZS, EPS, přístupové a docházkové systémy v Brně


Naše společnost je příjemcem finanční podpory v rámci projektu s názvem „Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ASEC - elektrosystémy s.r.o. reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012880“, na základě kterého vzděláváme a rozšiřujeme profesní kvalifikaci našich zaměstnanců s cílem zvýšit jejich znalosti, dovednosti a klíčové kompetence.

Služby

Obchodní činnost

V případě Vašeho zájmu o naše služby Vám po vzájemné konzultaci rádi poradíme a navrhneme vhodná technická řešení, která splní Vaše i legislativní a technické požadavky a současně budou maximálně ekonomicky efektivní jak po stránce pořizovací, tak také po stránce provozní -dlouhá životnost a minimální provozní a servisní náklady. Cenovou nabídku zpracujeme také dle Vámi dodané projektové dokumentace nebo technické specifikace, případně navrhneme variantní řešení.

 

Projekční činnost

Náš kvalifikovaný tým autorizovaných projektantů pro Vás zajistí zpracování studie, dokumentace k územnímu řízení, projektu pro stavební povolení, realizační projektové dokumentace, tendrové projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, projektu skutečného provedení - vše dle platných norem, zákonů a předpisů a to i v režimu utajované informace.

 

Dodavatelská a inženýrská činnost

Montážní oddělení naší společnosti Vám zajistí bezproblémovou realizaci i těch nejnáročnějších projektů. Dodávky a instalace provedeme ve vysoké kvalitě při dodržení sjednaného termínu i ceny v těchto oblastech:

 

  • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
  • Elektrická požární signalizace (EPS)
  • Kamerové systémy (CCTV, MKDS)
  • Přístupové a docházkové systémy (EKV)
  • Datové sítě a datová centra (SK, AP, DC)
  • Telefonní a komunikační systémy (PBX, DT, DVT)
  • Televizní distribuční systémy (STA, SAT)
  • Evakuační a místní rozhlas (ER, MR)
  • Silnoproud, měření a regulace (NN, MaR)
  • Inteligentní budovy – Systémové integrace (BMS)

 

Servisní a revizní činnost

Velmi důležitou složkou naší činnosti je provádění pravidelných kontrol a revizí nainstalovaných zařízení. Takto dokážeme včas identifikovat a odstraňovat případné poruchy a tím prodlužujeme životnost a užitnou hodnotu zařízení. Díky pravidelnému servisu lze zařízení také průběžně modernizovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka.

Nedílnou součástí servisní činnosti je poskytování nepřetržité pohotovosti.